O kole

Koło Naukowe Mikroinżynierii , Mikroelektroniki i Mikrosystemów "M3" działa przy Wydziałowym Zakładzie Mikroinżynierii i Fotowoltaiki na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Koło Naukowe "M3", od chwili rozpoczęcia działalności, oferuje studentom oraz doktorantom pogłębienie wiedzy technologicznej z zakresu modelowania, wytwarzania oraz badania mikrosystemów. Bieżąca działalność Koła Naukowego "M3" koncentruje się na realizacji prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Mikroinżynierii i Fotowoltaiki dotyczących przede wszystkim rodziny czujników i aktuatorów mikromechanicznych, lab-on-chip oraz mikrosystemów fluidycznych. Prowadzone są również seminaria o tematyce związanej z prowadzonymi badaniami. Ponadto Koło Naukowe "M3" wspiera udział studentów i doktorantów w konferencjach naukowych. Projekty oraz seminaria mają charakter otwarty dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej. Studenci, którzy chcą rozpocząć na trzecim lub czwartym roku studiów pracę badawczą, mają możliwość współpracy z Członkami Koła Naukowego "M3" przy realizacji ich prac badawczych. Zainteresowane osoby mogą już od pierwszych lat studiów uczestniczyć w opracowywaniu metodologii badań i asystować w wybranych pracach laboratoryjnych. Kontakt z doświadczonymi studentami i pracownikami, możliwość wykorzystania ich umiejętności oraz wiedzy wzbogaci system kształtowania studentów o bezcenne, praktyczne doświadczenie problemów związanych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i techniki badawczej.